Roxy Security B.V. heeft een rijke ervaring op het gebied van toezicht en handhaving in het openbare domein. Reeds vele jaren leveren wij onder andere sus-teams en mobiele interventieteams in horeca uitgaansgebieden en probleem concentratie gebieden.

Veelal zijn gemeenten onze opdrachtgevers op dit vlak en verrichten wij onze werkzaamheden in nauwe samenwerking met onder andere politie.

Veel bekendheid hebben wij ook verworven met de inzet van straatcoaches, volwassen en ervaren toezichthouders welke professioneel toezicht uitoefenen, veelal toegespitst op jeugd en jongeren en overlast situaties. Correct en herkenbaar gekleed als toezichthouders en met een zekere uitstraling en discipline vervullen onze medewerkers een dikwijls moeilijke taak.

Toezichthouders

Onze toezichthouders staan garant voor een gevoel van rust en zijn een sociaal aanspreekpunt voor alle burgers.

Wij kennen drie stromen toezichthouders in het openbaar domein:

  1. Gecertificeerde beveiligers welke als particulier beveiliger opereren in het openbaar domein. Dit binnen een convenant (gemeente, politie en justitie).
  2. Toezichthouders welke werken onder de bevoegdheid van gemeentelijk toezichthouders met inachtneming van titel 5.2 van de wet bestuursrecht. Toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wetten: APV, drank en horecawet. Vanuit deze functie opereert men niet als particulier beveiliger.


Knelpunten en problemen

  • Overlast
  • Vandalisme
  • Geweld
  • Diefstal
  • Drank- en drugsmisbruik
  • Intimiderend gedrag
  • Asociaal gedrag
  • Hangplekken en trends daarin