Ons bedrijf heeft de know how en het juiste personeel om opdrachtgevers met complexe objecten te voorzien van een stuk maatwerk. Hiermee bedoelen wij het totale pakket security en safety diensten op grote bedrijfslocaties. Toegangscontrole, registratie/rapportage, visitatie, surveillance, brandveiligheid, sleutelbeheer, cameratoezicht, toezicht en handhaving, controle van veiligheidsvoorschriften en huisreglement, receptie en balie diensten, eerste hulp en terreinbeheer.

Roxy Security B.V. voert op een aantal locaties 24/7 haar diensten uit voor bedrijven waar duizenden werknemers en bezoekers dagelijks komen en gaan.

Een nauwe samenwerking en groot wederzijds vertrouwen tussen ons en de opdrachtgevers zijn hier de basis om de verantwoording te kunnen en mogen dragen voor de bedrijfsbeveiliging.