Visiteren of Fouilleren?

Wat is nou precies het verschil tussen visitatie en fouilleren?

Visiteren of toch fouilleren? Wat betekenen beide begrippen nou eigenlijk? Zijn dit niet gewoon dezelfde werkzaamheden? Allemaal vragen waar velen over beginnen te twijfelen. In deze blog neem ik jullie mee in beide begrippen en in wat ze nou precies onderscheid van elkaar. 

Visiteren

Laten we starten met visiteren oftewel visitatie. Wat is nou precies de betekenis van een visitatie? Het komt erop neer dat een beveiliger een inkijkje neemt in persoonlijke bezittingen. Dat kan verschillen van een handtas tot aan een koffer. De beveiliger controleert door middel van visitatie of er geen verboden middelen in je persoonlijke bezittingen verborgen zijn. Zo mogen bezoekers van een festival bijvoorbeeld geen eigen drank meenemen naar binnen en wordt dit tijdens de visitatie verwijderd door de beveiliger. 

Bij de visitatie bij evenementen is het altijd belangrijk dat de bezoekers hun eigendommen vrijwillig laten inkijken. Zij moeten ze ook zelf open maken en indien nodig legen. Op deze manier kan de beveiliger zien wat de inhoud van de eigendommen is. Het is mogelijk om een visitatie te weigeren vanuit de bezoekerskant. Echter mogen de beveiligers de bezoeker dan de toegang tot het evenement weigeren. De regels en bevoegdheid van het visiteren dienen in de huisregels van het bedrijf/evenement meegenomen te zijn.

LET OP; Het is bij een visitatie ten strengste verboden om kleding of het lichaam van de bezoeker te onderzoeken. 

Fouilleren

We have to search him, oftewel fouilleren in het Engels! Het grootste verschil tussen fouilleren en visiteren is dat het bij fouilleren wel is toegestaan om een onderzoek uit te voeren aan het lichaam en kleding. Zoals hierboven beschreven is dit bij visitatie verboden. De bevoegdheid van de beveiligers om te fouilleren moet van tevoren gecommuniceerd zijn en worden meegenomen in de huisregels. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan bij bezoekers van voetbalwedstrijden of festivals. 

Binnen het fouilleren kennen we ook nog een scheiding, namelijk veiligheidsfouillering en gerechtelijke fouillering. Onder veiligheidsfouillering verstaan we het zoeken in de bagage of voertuig van personen en een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Een POV is het oppervlakkig aftasten van kleding na toestemming van de bezoeker om voorwerpen op te sporen die en risico vormen voor de veiligheid op het evenement of project. Ook dit mag geweigerd worden door de bezoeker, maar ook dan mag de toegang tot het evenement ontzegd worden door de beveiliger.

Een gerechtelijke fouillering heeft tot doel bewijs of verboden voorwerpen en stoffen te vinden. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een gepleegd misdrijf of bij het voorkomen hiervan. Deze fouillering wordt door een politieambtenaar uitgevoerd. 

Wil je meer weten over fouilleren of visiteren? Neem dan contact op met ons kantoor, we lichten het graag verder toe!