Persoonlijke veiligheid kan een kwetsbaar gegeven zijn. Wij bieden maatwerk in persoonsbeveiliging, betrouwbaar en discreet.

Wanneer er omstandigheden zijn of kunnen ontstaan waardoor uw veiligheid, dat van uw gezin of medewerkers in het gedrang komt, kunnen wij u adviseren omtrent de mogelijkheden die wij bieden op het vlak van persoonsbeveiliging. Wij werken nauw samen met ons dochterbedrijf Valstar Onderzoek & Advies en hebben een goede aansluiting met andere professionals, zowel nationaal als internationaal.